24.02.2004r. Spotkanie z przedstawicielami Grupy CitiGold przy Citibank Handlowy w Warszawie.

W  dniu  24.02.2004r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyło się spotkanie z  przedstawicielami  Grupy  CitiGold  przy  Citibank  Handlowy  w  Warszawie.

Podczas  seminarium  goście przedstawili  jeden  z  produktów  dotyczący  gospodarowania  zasobami  finansowymi  i  możliwościami  ich  oszczędzania  w  sposób  maksymalnie  bezpieczny  przy  możliwości  uzyskania  najbardziej  zadowalających  rezultatów.