23.11.2009r. Spotkanie – gość Dariusz Siwczyński – Okręgowy Inspektor Pracy

W dniu 23.11.2009r. w Izbie Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku miało miejsce spotkanie z Dariuszem Siwczyńskim – Okręgowym Inspektorem Pracy, którego współorganizatorem był Podlaski Klub Biznesu.

Podczas spotkania przedstawione zostały cele i zadanie jakie stawiane są przed Okręgowym Inspektorem Pracy oraz dane statystyczne za ostatni rok.

Mimo stałej poprawy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w podlaskich firmach, ciągle jest dużo do zrobienia dla poprawy bezpieczeństwa. Oprócz działań zadaniowych w tym celu organizowane są różnego rodzaju konkursy na bezpieczną pracę oraz spotkania z pracodawcami, co daje pozytywne skutki w podnoszeniu bezpieczeństwa.

Bardzo interesująca była dyskusja, zwłaszcza w dzieleniu się spostrzeżeniami z przeprowadzanych kontroli inspektorów oraz wnioski i postulaty do Okręgowego Inspektora Pracy ze strony pracodawców.