23.09.2014r. Spotkanie biznesowe ze Strefą Finansów PRESTIGE

W dniu 23.09.2014r. Podlaski Klub Biznesu wspólnie z Strefą Finansów ,,PRESTIGE” zorganizowali spotkanie biznesowe, którego podstawowym zagadnieniem było ,,Sukcesja w Biznesie” i zostały w sposób fachowy omówione zagadnienia:

  • Aspekt czysto ludzki – Senior a Junior
  • Aspekt prawno – podatkowy – dziedziczenie ustawowe i testamentowe
  • Biznes dyspozytywny – sukcesja
  • Aspekt finansowy – finansowe zabezpieczenie sukcesji
  • Case study – analiza przypadku.