23.03.2011r. Walne Zebranie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu

W dniu 23.03.2011r. odbyło się doroczne Walne Zebranie zwyczajne Członków Klubu.

Było to zabranie wyłącznie sprawozdawcze, na którym została podjęta uchwała o utworzeniu przy klubie Klastra Budowlanego, którego koordynatorem będzie Podlaski Klub Biznesu.

Zostały też omówione sprawy bieżące oraz zatwierdzono plan działania i preliminarz kosztów na rok 2011.