22.12.2005r. Spotkanie opłatkowe Członków Podlaskiego Klubu Biznesu

W dniu 22.12.2005r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyło się spotkanie opłatkowe Członków Klubu i ich Rodzin już tradycyjnie jak w ubiegłych latach z udziałem księży katolickich i prawosławnych, oraz św. Mikołajem.

Życzenia, łamanie się opłatkiem, wręczenie dzieciom paczek przez św. Mikołaja.
Uroczystą oprawę spotkania zapewnił Białostocki Zespół piosenki Jerzego Tomzika, z którym wspólnie śpiewano kolędy.