22.09.2004r. Spotkanie z dr hab. Danutą Waniek – Przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

W  dniu  22.09.2004 r.  w  siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało  miejsce  spotkanie  z  dr  hab.   Danutą  Waniek – Przewodniczącą  Krajowej  Rady  Radiofonii  i  Telewizji.

Wśród  zaproszonych  gości  znaleźli  się  między  innymi  przedstawiciele  Rad  Programowych  i  Zarządu  Polskiego  Radia  w  Białymstoku, oddziału Telewizji  Polskiej w Białymstoku oraz właściciele  lub  ich  przedstawiciele lokalnych rozgłośni radiowych z Białegostoku, Łomży  i  Suwałk.