22.03.2016r. Walne Zebranie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu

W dniu 22.03.2016r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Klubu.

W związku z upływem drugiej kadencji poprzednio wybranych władz Klubu, zebranie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy i dokonano wyboru nowych władz.

W wyniku przeprowadzonych wyborów zgodnie ze Statutem Klubu do grona nowych władz zostali wybrani:

Nowym prezesem został wybrany Ryszard Iwaszkiewicz.

Do składu zarządu weszli:
– Jerzy Kindziuk – I wiceprezes
– Wojciech Strzałkowski – wiceprezes
– Antoni Stolarski – wiceprezes
– Mirosław Kiszko – wiceprezes
– Robert Żyliński – skarbnik
– Tomasz Kurciński – sekretarz

Do Konwentu weszli:
– Artur Kosicki – przewodniczący
– Stanisław Łuniewski – wiceprzewodniczący
– Tadeusz Klimowicz – wiceprzewodniczący
– Danuta Wierzbicka – wiceprzewodniczący
– Emil Chojnowski – wiceprzewodniczący

Dotychczasowemu prezesowi Lechowi Pileckiemu przyznano tytuł Honorowego Prezesa Podlaskiego Klubu Biznesu.