22.02.2013r. Spotkanie z przedstawicielami służb skarbowych

W dniu 22.02.2013r. w Izbie Przemysłowo Handlowej w Białymstoku odbyło się spotkanie z przedstawicielami służb skarbowych.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Pani Maria Suszczyńska – dyrektor Izby Skarbowej,
  • Pani Małgorzata Sokół – Kreczko – naczelnik I Urzędu Skarbowego,
  • Pani Edyta Baniszewska – zastępca naczelnika II Urzędu Skarbowego,
  • Pan Piotr Pawluczenia – naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego.

Podczas spotkania przedstawione zostały zmiany w przepisach skarbowych obowiązujące od nowego roku oraz udzielono szeregu odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadawane przez uczestników spotkania.