22.01.2016r. Spotkanie z Wojewodą Podlaskim – Bohdanem Paszkowskim

W dniu 22.01.2016r. w Klubie odbyło się spotkanie z Bohdanem Paszkowskim – Wojewodą Podlaskim.

Podczas spotkania omówione były kwestie związane z podziałem środków unijnych w nowej perspektywie finansowej oraz inwestycjami i rozbudową infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem drogi S-19.