21.12.2010r. Spotkanie opłatkowe Podlaskiego Forum Gospodarczego

W dniu 21.12.2010r. w Hotelu Gołębiewskim miało miejsce spotkanie opłatkowe Podlaskiego Forum Gospodarczego.

Jak co roku nastąpiło przekazanie przewodnictwa Forum przez Wojciecha Strzałkowskiego, który pełnił ta funkcję z ramienia Podlaskiego Klubu Biznesu – nowo powołanemu na to stanowisko Witoldowi Karczewskiemu.

W spotkaniu uczestniczyli duchowni na czele z biskupami Kurii katolickiej i prawosławnej oraz przedstawiciele władz rządowych (Wojewoda) i samorządowych wszystkich szczebli a także szefowie liczących się instytucji i członkowie organizacji zrzeszonych w Forum.