21.12.2009r. Spotkanie z posłem Januszem Palikotem

W dniu 21.12.2009r. w Izbie Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku miało miejsce spotkanie z posłem Januszem Palikotem, którego współorganizatorem był Podlaski Klub Biznesu.

Podczas spotkania Pan Poseł opowiedział ogólnie o pracach Sejmu i procedurach tworzenia ustaw a bardziej szczegółowo o pracach Komisji „Przyjazne Państwo”, której przewodniczy.

Mówił o istotnych problemach z jakimi przedsiębiorcy spotykają się na co dzień w związku z nadmiarem i niejasnością obowiązujących przepisów. Z ubolewaniem stwierdził, że mimo ambitnych planów na dzień dzisiejszy zostało zrobione zbyt mało, aby ulżyć przedsiębiorcom w ich codziennych trudach w prowadzeniu biznesu.