21.10.2014r. Seminarium nt. „Nowoczesne rozwiązania w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi”

W dniu 21.10.2014r. pod patronatem Podlaskiego Forum Gospodarczego Podlaski Klub Biznesu wspólnie z Stowarzyszeniem Europartner – Akademicki Klub Integracji Europejskiej zorganizowali seminarium którego tematem było „Nowoczesne rozwiązania w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi”.

W poszczególnych zagadnieniach omówiono:

  • Szkolenie metodą coachingu grupowego skierowane do pracowników firm produkcyjnych
  • Narzędzia IT do analizy zachodzących zmian i problemów, oraz szybka ich diagnoza
  • Aktywna rekrutacja pracowników aktywnych zawodowo przy wykorzystaniu „Social Media”

Powyższe zagadnienia omówili i odpowiadali na pytania przedstawiciele Fundacji Rozwiązania HR.