21.10.2003r. Spotkanie z Panią prof. Aldoną Kamelą Sowińską

W  dniu 21.10.2003r.  w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyło  się  spotkanie  z  Panią  prof.  Aldoną  Kamelą  Sowińską  – byłą  Minister  Skarbu, członkiem  Zarządu  Głównego  Stowarzyszenia  Księgowych  w  Polsce, wykładowcą  na  Akademii  Ekonomicznej  w  Poznaniu.

          Wiodącym  tematem  spotkania  były  zagadnienia  w  zmianach  podatkowych  i  rachunkowości  w  związku  z  akcesją  Polski  do  Unii  Europejskiej.