21.09.2009r. Spotkanie z Parlamentarzystami Ziemi Podlaskiej

W dniu 21.09.2009r. w Izbie Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku odbyło się spotkanie z Parlamentarzystami Ziemi Podlaskiej zorganizowane wspólnie z Podlaskim Klubem Biznesu.

Spotkanie to było kontynuacją zainicjowanej dyskusji nad oddziaływaniem środowisk parlamentarnych na uwarunkowania i rozwój gospodarczy województwa podlaskiego.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Krzysztof Putra,
  • Krzysztof Jurgiel,
  • Mariusz Kamiński,
  • Robert Tyszkiewicz,
  • Jacek Żalek,
  • Eugeniusz Czykwin,
  • dyrektor biura Jarosława Zielińskiego.

Z wypowiedzi i opinii wynikało, że aktywność naszych posłów jest niewystarczająca a skuteczność w działaniach na rzecz rozwoju niewielka. Sami posłowie stwierdzili, że brak jest szerszej współpracy z parlamentarzystami innych województw ściany wschodniej i często „ogrywani” są przez silniejsze regiony kraju.

Przedsiębiorcy apelowali o wzmożenie działań szczególnie w zakresie pozyskiwania środków unijnych i wprowadzania do planów realizacyjnych zadań infrastrukturalnych.