21.09.2005r. Spotkanie z Markiem Borowskim kandydatem na Prezydenta RP

Dnia 21.09.2005r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyło się spotkanie z Panem Markiem Borowskim – kandydatem na Prezydenta RP jako kandydat z ramienia Socjaldemokracji Polskiej.