21.02.2011r. Spotkanie z Jarosławem Matwiejuk – posłem na Sejm RP

W dniu 21.02.2011r. odbyło się spotkanie z Jarosławem Matwiejuk – posłem na Sejm RP, profesorem Uniwersytetu w Białymstoku, znanym konstytucjonalistą.

Spotkanie poświęcone było stanowi aktualnemu naszej Konstytucji oraz potrzebom i oczekiwaniom jej zmiany. W konkluzji rozważań i odniesień do projektów zmian w zapisie konstytucji Profesor stwierdził, że konstytucja nasza jest na miarę czasu wystarczająco dobra i nie wymaga żadnych zmian.

Nie należy dążyć do jej zmian na potrzeby poszczególnych ugrupowań politycznych lub doraźnych interesów grup nieformalnych. Jedyną rzeczą jakiej należy dokonać, to dopisać rozdział dotyczący Unii Europejskiej – w momencie jej przyjmowania Polska nie była członkiem Unii, a tym samym nie można było zamieścić regulacji w tej materii.