21.01.2010r. Spotkanie z Prezydentem Miasta – Tadeuszem Truskolaskim

Na zaproszenie Prezesa w dniu 21.01.2010r. w Podlaskim Klubie Biznesu gościł Prezydent Miasta Białegostoku – Tadeusz Truskolaski.

Podczas spotkania omówił wykonanie planu za rok 2009 oraz przedstawił propozycje na rok 2010.

Przedsiębiorcy wyrazili swoje uwagi i spostrzeżenia co do funkcjonowania Urzędu, wskazując szereg nieprawidłowości i konieczność zmian w pracy urzędników i samego Urzędu. Prezydent podziękował za wskazanie uchybień, uznając niektóre za cenne i obiecał ich rozważenie i wprowadzenie do codziennego funkcjonowania Urzędu.