21.01.2005r. Spotkanie z przedstawicielami Centrum im. Adama Smitha

W dniu 21.01.2005r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Centrum im. Adama Smitha w osobach :

  • dr Robert Gwiazdowski – prezydent,
  •  Andrzej Sadowski – wiceprezydent,
  • Ireneusz Jabłoński – członek zarządu.

Tematem wiodącym spotkania była sytuacja gospodarcza Polski i Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezrobocia i systemu podatkowego. Wystąpienia Gości spotkały się z dużym zainteresowaniem i aprobatą dla przedstawionych projektów szczególnie w zakresie zmian podatkowych. Członkowie Klubu uznali to spotkanie za jedno z najbardziej interesujących.