20.10.2009r. Spotkanie z Hanną Ignaczewską – Gallup Organization Poland Sp. z o.o.

W dniu 20.10.2009r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z Panią Hanną Ignaczewską – dyrektor z Gallup Organization Poland Sp. z o.o. pod hasłem „Okrągły Stół Podlaskiego Biznesu”.

Przedstawiono informacje z zakresu kształtowania się zatrudnienia, potrzeb i nadwyżki pracowników na rynku pracy oraz roli urzędów pracy w równoważeniu podaży i popytu w poszczególnych branżach.

W spotkaniu uczestniczyła pani Janina Mironowicz – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.