20.04.2011r. Spotkanie klastrowe

W dniu 20.04.2011r. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie klastra, któremu przewodniczył Marek Sakowicz – wiceprezes Podlaskiego Klubu Biznesu.

Celem spotkania było złożenie deklaracji uczestnictwa w klastrze oraz listów intencyjnych o przystąpieniu w przyszłości. Marcin Rutkowski poinformował o powołaniu zespołu do napisania wniosku o dotację unijną.