02.09.2003r. Spotkanie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania

W dniu 02.09.2003r. odbyło się spotkanie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

Po krótkiej wymianie zdań i spostrzeżeń na temat działalności firmy, gospodarze spotkania dokonali prezentacji najnowszego sprzętu jakim dysponują.

Zaprezentowano między innymi samochód do wywozu nieczystości stałych z zamontowaną prasą wysokiego zgniotu, który jednorazowo może pomieścić odpady z 15-tu pojemników o pojemności 7m3 kady. Następnie dokonano demonstracji samochodu do wywozu nieczystości stałych, który po opróżnieniu pojemników myje je i dezynfekuje.

Po prezentacji gospodarze spotkania przygotowali poczęstunek.