02.07.2004r. Rozdanie Dyplomów Absolwentom Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania

Wiceprezes Podlaskiego Klubu Biznesu – Jan Borawski w dniu 02.07.2004r uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów wyższych absolwentom Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Zaproszenie przyjął od Rektora Uczelni – Pana prof. Józefa Szabłowskiego.