19.11.2013r. Spotkanie piwne Członków Klubu

Cykliczne spotkanie piwne w dniu 19.11.2013r zaowocowało omówieniem spraw bieżących Klubu oraz dyskusją o nadchodzącej rocznicy dwudziestolecia Klubu.

Uzgodniono między innymi, że uroczystości odbędą się na przełomie I i II kwartału 2014r. oraz, że wszystkim aktualnym i byłym Członkom Klubu zostaną wręczone grawertony okolicznościowe na płytkach marmurowych.

Spotkanie opłatkowe klubu będzie wzorem lat ubiegłych. Klub będzie uczestniczył również w spotkaniu opłatkowym Podlaskiego Forum Gospodarczego.