19.06.2007r. Piwne spotkanie Członków Klubu – gość Jarosław Janowicz z Państwowej Inspekcji Pracy oraz Marta Keita – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

W dniu 19.06.2007r. miało miejsce cykliczne spotkanie Członków Klubu.

Podczas spotkania zostały przybliżone dwa tematy, które spotkały się z dużym zainteresowaniem zebranych:

  • Jarosław Janowicz z Państwowej Inspekcji Pracy wygłosił prelekcję w formie szkoleniowo – instruktażowej na temat nowych kompetencji PIP w zakresie kontroli legalności zatrudnienia oraz nowych kompetencji po zmianie przepisów.
  • Marta Keita reprezentująca Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości mówiła o potrzebie zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz o przywilejach i korzyściach jakie z tego tytułu otrzymują zakłady pracy.