18.12.2015r. Klubowe spotkanie opłatkowe

W corocznym spotkaniu opłatkowym Podlaskiego Klubu Biznesu które odbyło się dnia 18.12.2015r tradycyjnie uczestniczyli Członkowie Klubu wraz z Rodzinami oraz duchowni wyznania katolickiego i prawosławnego.

Po złożeniu życzeń i wspólnej kolacji dzieciom uczestniczącym w spotkaniu nasz Mikołaj wręczył paczki z prezentami.