18.06.2004r. Walne zgromadzenie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu

W dniu 18.06.2004r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu w Białymstoku. Było to Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze.

W jego wyniku wybrano nowe Władze Klubu.

Do Zarządu weszli:

 1. Lech Pilecki -Prezes
 2. Jan Borawski – Wiceprezes
 3. Jerzy Kindziuk – Wiceprezes
 4. Anna Krygier – Skarbnik
 5. Dariusz Ciszewski – Sekretarz
 6. Wojciech Kręcisz – Członek
 7. Marek Zalewski – Członek

Konwent Klubu tworzą:

 1. Jarosław Stypułkowski – Przewodniczący
 2. Stanisław Łuniewski – Wiceprzewodniczący
 3. Stanisław Komosa – Członek
 4. Adam Galas – Członek
 5. Jerzy Szmurło – Członek