18.03.2010r. Walne Zebranie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu

W dniu 18.03.2010r. odbyło się Walne Zebranie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu.

Było to coroczne Zebranie zwyczajne. Podczas zebrania po rezygnacji z przynależności do Klubu a tym samym rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Tadeusza Klimowicza, w jego miejsce został wybrany Marek Sakowicz.

Zarząd i Konwent oraz księgowa przedstawili roczne sprawozdania i otrzymali absolutorium.