18.02.2004r. Spotkania Największych Firm Handlowych

W  dniach  18  i  26  lutego  2004r.  z  inicjatywy  Podlaskiego  Klubu  Biznesu odbyły  się spotkania największych firm handlowych  poświęcone powstającym zagrożeniom  wynikającym z ekspansji  zachodnich  sklepów  wielkopowierzchniowych  na  rynek  białostocki.

Na  spotkaniu  w  dniu  26.02.2004 r.  ustalono, że  dalsze  patronowanie  grupie  inicjatywnej   kontynuującej  działania  w  tym  temacie  przejmie  Podlaskie  Forum  Gospodarcze .