18.02.2003r. Spotkanie reprezentantów branży budowlanej i motoryzacyjno – transportowej

W dniu 18.02.2003r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyły się spotkania, których celem było utworzenie grupy osób zajmujących się reprezentowaniem interesów branży budowlanej i branży motoryzacyjno – transportowej.

Podlaski Klub Biznesu świadom problemów nurtujących powyższe środowiska pragnąłby stworzyć reprezentatywną grupę. Grupa ta miałaby na celu tworzenie kierunków rozwoju przedsiębiorczości a także opracowywałaby tematy do przedstawienia wobec władz wojewódzkich i miejskich.

Na najbliższe tygodnie przewiduje się także zorganizowanie spotkania przedstawicieli branży komputerowej i turystycznej.