18.01.2006r. Spotkanie organizacyjne Członków Klubu

W dniu 18.01.2006r w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie organizacyjne Członków Klubu.

Podczas spotkania Prezes Lech Pilecki przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od Walnego Zgromadzenia tj. od 28.06.2005r. do końca roku 2005 oraz przedstawił plan działania na najbliższy okres.

Przewodniczący Konwentu Jarosław Stypułkowski przedstawił sprawozdanie z prac Konwentu za ten okres. Spotkanie zakończyło się ogólną dyskusją i wymianą poglądów wśród członków.

W trakcie spotkania została wygłoszona krótka prelekcja przez Panią Beatę Nolbert z Krajowego Rejestru Długów z Wrocławia na temat funkcjonowania tej instytucji.