17-19.11.2005r. Konferencja European Confederation of Associations of Small and Medium-sized Enterprises (CEA-PME)

W dniach 17-19.11.2005r. w Warszawie miał miejsce zjazd Europejskiej Konfederacji Stowarzyszeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CEA-PME) z siedzibą w Brukseli.

Podlaski Klub Biznesu wcześniej złożył deklarację o przystąpienie do tej organizacji i na zjeździe w dniu 18.11.2005r. w głosowaniu jawnym Podlaski Klub Biznesu został przyjęty jednogłośnie w poczet członków zwyczajnych.

Ze strony Klubu w zjeździe uczestniczył Członek Klubu – Dr inż. Jerzy Szmurło, delegowany przez Zarząd Klubu jako stały przedstawiciel reprezentujący Klub w Konfederacji.