17.11.2015r. Spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego

W dniu 17.11.2015r. w Podlaskim Klubie Biznesu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego, podczas którego można było poznać jego historię.

Przedstawiono najnowsze produkty i ich charakterystykę oraz możliwości Banku.

W ostatnim czasie doszło do istotnych zmian w zakresie roli Banku Gospodarstwa Krajowego w strategii gospodarki krajowej oraz zadań w zakresie pobudzania rozwoju i wsparć dla przedsiębiorstw sektora prywatnego, z mocnym uwzględnieniem polityki eksportowej a także transakcji walutowych i zabezpieczeń ryzyka zmiennych stóp procentowych.