17.10.2003r. Posiedzenie Zarządu i Konwentu Klubu

W  dniu  17.10.2003r. odbyło się połączone posiedzenie Zarządu i Konwentu Klubu. 

Omawiane były sprawy wizyt w klubie Pani prof. Aldony Kameli Sowińskiej zaproszonej na dzień 21.10.2003r., Pana Posła Krzysztofa Rutkowskiego zaproszonego na  dzień 27.10.2003r., Pana  Mariana  Krzaklewskiego  oczekiwanego w  dniu  29.10.2003r., oraz  Posła  Pana  Józefa  Oleksego.

         Następnie  podjęto  jednogłośnie  decyzję, że  obchody  dziesięciolecia  Klubu  zostaną  przełożone  na  wiosnę  2004 r.

Obecni  na  zebraniu  byli:

  1. Lech Pilecki
  2. Stanisław Rokicki
  3. Anna Krygier
  4. Jerzy Kindziuk
  5. Jan Borawski
  6. Grzegorz Święcicki
  7. Stanisław Łuniewski
  8. Wojciech Kręcisz
  9. Marek Zalewski

Protokół sporządził  Tadeusz  Backiel.