17.07.2012r. Spotkanie z przedstawicielami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W dniu 17.07.2012r. członkowie Klubu spotkali się z przedstawicielami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podczas spotkania przedstawiony został główny nurt działania GPW w Polsce ale i na świecie. Szczegółowo zostały omówione produkty Giełdy, t.j. Rynek podstawowy z podziałem na WIG, m WIG, s WIG, WIG 20, oraz rynki pośrednie – NewConnect i Catalyst.

Przedstawiona została oferta GPW dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz formalne i rynkowe aspekty debiutu na NewConnect. Korzyści dla firm i możliwości pozyskania taniego kapitału. Szerzej omówiono też formę Catalyst, t.j. Emisji obligacji własnych jako alternatywy dla emisji akcji.