17.06.2008r. Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Członków Klubu

W dniu 17.06.2008r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Podlaskiego Klubu Biznesu.

Zgodnie ze Statutem przeprowadzone zostały wybory do Zarządu i Konwentu, w skład których weszli:

Zarząd:
1. Lech Pilecki – prezes
2. Jerzy Kindziuk – I wiceprezes
3. Jan Borawski – wiceprezes
4. Wojciech Strzałkowski – wiceprezes
5. Anna Krygier – wiceprezes
6. Wojciech Kręcisz – wiceprezes
7. Tadeusz Klimowicz – wiceprezes

Konwent:

1. Hubert Kaczyński – przewodniczący
2. Stanisław Łuniewski – wiceprzewodniczący
3. Mirosław Kiszko – wiceprzewodniczący
4. Leszek Zaniewski – wiceprzewodniczący
5. Leszek Mentel – wiceprzewodniczący

Ustępujące władze uzyskały absolutorium.