17.04.2007r. Spotkanie z Wojewodą Podlaskim – Bohdanem Paszkowskim

W dniu 17.04.2007r. w siedzibie Podlaskim Klubie Biznesu miało miejsce spotkanie z Bohdanem Paszkowskim – wojewodą podlaskim.

W szerokim zakresie poruszone zostały sprawy:

  • współpracy administracji z przedsiębiorcami,
  • poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznawania dotacji unijnych dla przedsiębiorców,
  • prywatyzacji przedsiębiorstw pozostających w gestii właścicielskiej Wojewody.

Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją wynikłą z pytań zadawanych z sali.