17.04.2008r. Walne Zebranie Członków Klubu

W dniu 17.04.2008r. na zalecenie Sądu Rejonowego odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Klubu poświęcone zatwierdzeniu tekstu jednolitego nowego Statutu Klubu.

Zgodnie z zaleceniem Sądu zostały uwzględnione wszystkie sugestie Sądu i została podjęta Uchwała Nr. 2/ 2008. zatwierdzająca jednolity tekst Statutu.