17.03.2009r. Spotkanie z Piotrem Millerem AVALLON Sp. z o.o.

W dniu 17.03.2009r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami firmy AVALLON sp. z o.o. – specjalistycznym funduszem inwestycyjnym „private equity”.

Podczas spotkania omówiony został aspekt wpływu kryzysu gospodarczego na rynek finansowy oraz aktywność przedsiębiorstw w zakresie fuzji i przejęć. Postrzeganie kryzysu nie tylko jako źródła zagrożeń, ale także szansy na rozwój własnej firmy poprzez przejęcia realizowane we współpracy z partnerem kapitałowym takim jak np. AVALLON Sp. z o.o..