17.02.2016r. Szkolenie z zakresu mediacji biznesowych oraz „Pozyskanie funduszy europejskich – Podlasie 2016 – aspekty praktyczne”

W dniu 17.02.2016r. wspólnie z firmą TUV NORD w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu zorganizowaliśmy szkolenie z zakresu mediacji biznesowych oraz „Pozyskanie funduszy europejskich – Podlasie 2016 – aspekty praktyczne”.

Szkolenie w sposób szczególny ukierunkowane było na działania praktyczne.