16.12.2015r. Spotkanie opłatkowe Podlaskiego Forum Gospodarczego

Jak co roku pod koniec grudnia odbyło się Spotkanie Opłatkowe Podlaskiego Forum Gospodarczego w którym Podlaski Klub Biznesu jako organizacja i członkowie czynnie uczestniczyli.

Podczas spotkania miało miejsce przekazanie przewodnictwa – nowym przewodniczącym został Jarosław Stypułkowski.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, hierarchii kościelnej i przedsiębiorcy wszystkich organizacji przynależnych do PFG.

Spotkanie miało miejsce w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego.