16.11.2007r. Spotkanie z Konsulem Generalnym Republiki Białoruś w Białymstoku – Michałem Alaksiejczykiem

W dniu 16.11.2007r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu z inicjatywy członka klubu Stanisława Łuniewskiego, właściciela firmy „ASTWA”” odbyło się spotkanie z Konsulem Generalnym Republiki Białoruś w Białymstoku Michałem Alaksiejczykiem oraz grupą przedsiębiorców z dziedziny gospodarki komunalnej.

Wiodącym tematem spotkania były sprawy dotyczące utylizacji azbestu oraz innych spraw gospodarczych i współpracy w tym zakresie.

Podczas spotkania Pan Konsul zaprosił Członków Klubu do złożenia wizyty w Republice Białoruś. Wstępnie uzgodniono, że do takiego wyjazdu może dojść w miesiącu styczniu 2008 r.