16.07.2015r. Spotkanie z Ryszardem Petru

W dniu 16.07.2015r. miało miejsce spotkanie z Ryszardem Petru – wybitnym ekonomistą, Przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich, założycielem i liderem Stowarzyszenia Nowoczesna PL z założeniem startu w wyborach parlamentarnych.

Wiodącym tematem były sprawy gospodarcze a szczególnie utrudnienia i przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej. Istnieje konieczność dokonania niezbędnych zmian w przepisach jak i praktycznych poczynaniach władz rządowych, samorządowych i urzędów lokalnych a w szczególności skarbowych.

Z tej idei powstały zapędy stworzenia struktury i startu w wyborach parlamentarnych.