16.04.2014r. Seminarium CriDO Taxand Polska p.t. „Szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców w kontekście zmian w środowisku podatkowym”

W dniu 16.04.2014r w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu wspólnie z Podlaskim Forum Gospodarczym zorganizowane zostało seminarium przy współudziale CriDO Taxand Polska p.t.
„Szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców w kontekście zmian w środowisku podatkowym”.

Organizatorem po stronie CriDO Taxand był dyr. Mieczysław Pugawko.

Prelekcje wygłosili:

  • Włodzimierz Gruba – Dyrektor Departamentu Polityki Finansowej w Ministerstwie Finansów,
  • Andrzej Puncewicz – Partner Drido Taxand.

Moderatorem był Lech Pilecki – Prezes Klubu, a panelistami w dyskusji:

  • Włodzimierz Gruba – Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej
  • Leonard Etel – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
  • Andrzej Puncewicz – Partner Crido Taxand
  • Henryk Wnorowski – Dziekan Wydziwłu Ekonomii UwB
  • Tomasz Kozłowski – Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu – Prezes