15-16.01.2008r. Konferencja „Pozyskanie finansowania na rynku kapitałowym: giełda, inwestor strategiczny, fundusz private equity”.

W dniach 15-16 stycznia 2008r. Podlaski Klub Biznesu wspólnie z firmą „IPOPEMA” z Warszawy w siedzibie Klubu zorganizował Konferencję z zakresu: „Pozyskanie finansowania na rynku kapitałowym: giełda, inwestor strategiczny, fundusz private equity”.

Celem konferencji było przedstawienie praktycznych źródeł finansowania wzrostu przedsiębiorstw w ramach dwóch modułów tematycznych dotyczących roli giełdy papierów wartościowych i pozyskania inwestora finansowego lub strategicznego i praktycznych aspektach transakcji fuzji lub przejęć.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski a opiekę medialną sprawowały: Kurier Poranny i Regionalny Oddział TVP w Białymstoku.

W konferencji uczestniczyło 24 przedstawicieli firm podlaskich.