15.11.2004r. Sąd Arbitrażowy przy Podlaskim Klubie Biznesu

Dnia 29.09.2004r. Uchwałą Zarządu został powołany Sąd Arbitrażowy przy Podlaskim Klubie Biznesu.