15.04.2008 r. Spotkanie z wicewojewodą Grodna – P.Rusanowem Aleksandrem Georgijewiczem

Na prośbę Konsula Generalnego Republiki Białoruś w godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie Członków Klubu z wicewojewodą Grodna Panem Rusanowem Aleksandrem Georgijewiczem.

Podczas spotkania Pan Rusanow przedstawił możliwości inwestowania w okręgu grodzieńskim, zapoznał z warunkami i wyszczególnił kilka branż w których poszukują inwestorów, oraz wskazał firmy, które są do przejęcia od zaraz.

Spotkanie było bardzo interesujące. Pani wicekonsul zobowiązała się dostarczyć katalog kilkuset firm, które są do sprzedania lub poszukują inwestora strategicznego.