15.04.2008r. Spotkanie z firmą „OPERA” TFI S.A. – „Fundusze absolutnej stopy zwrotu jako wehikuł inwestycyjny w czasach dekoniunktury.”

Z inicjatywy naszego członka Pawła Kalinowskiego w dniu 15.04.2008r miało miejsce spotkanie z Panem Tomaszem Korabem – akcjonariuszem i wiceprezesem „OPERA” TFI S.A.

Temat spotkania to: „Fundusze absolutnej stopy zwrotu jako wehikuł inwestycyjny w czasach dekoniunktury.”

Spotkanie było niezmiernie interesujące chociażby dlatego, że kapitał firmy jest całkowicie polski, a właściciele gwarantują swoimi pieniędzmi zainwestowany kapitał i nawet w czasach dekoniunktury gwarantują zysk.