14.12.2012r. Spotkanie biznesowe z przedstawicielem Fundacji Konkursu „Teraz Polska”

W dniu 14.12.2012r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie biznesowe, w którym uczestniczyli:

  • Michał Lipiński – przedstawiciel Fundacji Konkursu „Teraz Polska”

Przedstawił warunki przystąpienia do Konkursu oraz korzyści z posiadania Polskiego Godła Promocyjnego ,,Teraz Polska”, a także regulamin korzystania z przyznanego Polskiego Godła Promocyjnego ,,Teraz Polska”. Na zakończenie zachęcał wszystkich do przystąpienia do Konkursu i starania o uzyskanie już popularnego i rozpoznawalnego znaku jakości, który w znacznym stopniu zwiększa popularność produktu.

Kolejnym prelegentem był

  • Marek Żukowski – właściciel firmy Probus I,

Przedstawił warunki i możliwości budowy ogniw fotowoltaicznych do przemysłowej produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W związku z mającą wejść w życie w najbliższym czasie ustawy o pozyskaniu energii z OZE powstają nowe możliwości produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne i odsprzedaży dla Zakładów Energetycznych, które będą miały obowiązek jej odkupienia.

W trzeciej odsłonie

  • Grzegorz Chocian – właściciel firmy ,,EKOTON” sp. z o.o

Członek Podlaskiego Klubu Biznesu mówił o „Postrzeganiu Naturowym”- jak istotnym znaczeniem jest rozwój gospodarczy w obszarach „Natura 2000” i zachowanie uwarunkowań ekologicznych w rozwoju infrastruktury i uprzemysłowieniu kraju.