14.12.2009r. Spotkanie opłatkowe Podlaskiego Forum Gospodarczego

W dniu 14.12.2009r. w Hotelu Gołębiewski odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe Podlaskiego Forum Gospodarczego, którego Podlaski Klub Biznesu jako członek był współorganizatorem.

W spotkaniu uczestniczyły władze kościelne, samorządowe, zaproszeni goście i członkowie organizacji i stowarzyszeń należących do PFG.

Jak co roku podczas uroczystości opłatkowych nastąpiło przekazanie obowiązków przewodniczącego Forum. Nowym przewodniczącym na rok 2010 został Wojciech Strzałkowski wiceprezes Podlaskiego Klubu Biznesu.