14.09.2015r. Spotkanie z Grzegorzem Schetyną – Ministrem Spraw Zagranicznych RP

W dniu 14.09.2015r. odbyło się spotkanie z Grzegorzem Schetyną – Ministrem Spraw Zagranicznych RP.

Wiodącym tematem spotkania było omówienie roli MSZ w tworzeniu klimatu i współpracy gospodarczej w dziedzinie handlu i turystyki z krajami zza wschodniej granicy, kolejek na przejściach granicznych i bezwizowego ruchu przygranicznego oraz wydawania wiz wjazdowych w konsulacie w Grodnie.

Minister omówił też role Attache handlowych przy Ambasadach Polski na całym świecie i ich odpowiedników w Polsce.